Stolt eier av min første sykkel. Lørenskogdagene, 1971.