Heidi og meg på Hestløkken, Veldre i Ringsaker. Ca 1970