Dåpen min i Lørenskog kirke 6. mars 1966.
Bakre rekke fra venstre: Modern, fadern med meg, farmor Aslaug Signe. Foran fra venstre: Heidi og Trude.