Huset på Hestløkken, Veldre, Ringsaker i Hedmark ca 1961.