Fire søsken på Hestløkken, Veldre i Ringsaker i Hedmark ca 1958. Fra venstre: Pappa, Else Solveig, Karin og Arne Edgar.