Huset på Hestløkken, Veldre i Ringsaker. Husmannsplassen var i familiens eie flere generasjoner fram til 1998.