Låven på Hestløkken, veldre, Ringsaker i Hedmark. Plassen var i familiens eie i flere generasjoner fram til 1998.