Småbruket Hestløkken, tidligere en husmannsplass under gården Bjørge i Veldre, Ringsaker i Hedmark. Plassen var i familiens eie i flere generasjoner fram til 1998.