Farmor Aslaug Signe (1913-1979) og broren Nils (1918-ca 1985) utafor bolighuset på småbruket Hestløkken i Veldre, Ringsaker i Hedmark.